Klinisk psykolog Ken Vagn Hansen

Medlem af Dansk Psykolog Forening
Autoriseret
Specialist og supervisor i psykoterapi og børnepsykologi
Medlem af The Internationel Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy

Henrik Ibsens Vej 2
1813 Frederiksberg C.
Tlf. +4540113006
Email: kenvagnhansen@gmail.com