Projekt Handleguide

Forord

I Aarup Kommune prioriterer vi indsatsen overfor børn og børne­familier højt.

Vi arbejder på tværs af Børne- og Kulturforvaltningen og Socialfor­valtningen for at skabe de bedst mulige betingelser for, at børn og unges opvækst skal være så god som mulig.

Handleguiden retter sig mod de udsatte børn og unge og er en styrkelse af den tidlige indsats overfor denne målgruppe.

Handleguiden er et metodeværktøj for medarbejderne, som arbejder med børn og unge, der har brug for særlig støtte. Handleguiden lægger vægt på, at barnet, den unge og familien inddrages i hele processen omkring løsning af egne problemer.

Vi tror, at Handleguiden kan leve op til dette og være med til at styrke arbejdet i en tværfaglig indsats med de udsatte børn og unge.

Lissen Møller

Børne-, kultur- og socialchef

Hvem står bag?

Handleguiden er udarbejdet af en tværfagligt sammensat arbejdsgruppe, i et tæt samarbejde med konsulent og inspirator psykolog Ken Vagn Hansen, der ligeledes har forfattet samtlige faglige artikler til guiden.

Arbejdsgruppens medlemmer

· Lissen Møller ( Børne- og kultur, Socialchef )

· Hanne Kristensen (Leder Børnehuset 1000-ben )

· Kirsten Lyng (Afdelingsleder Aarupskolens specialafdeling )

· Aase Lind Nielsen ( Dagplejeleder )

· Claus Hyldahl, (Socialformidler)

· Gurli Jacobsen (Psykolog , PPR Glamsbjerg )

· Dorte Lindberg ( Sundhedsplejerske )

· Tina Frøslev (Ungdomsskoleinspektør)

· Claus Berg (Lærer)