Introduktion

Handleguides

Handleguiden er et hjælpemiddel til alle professionelle i kommunen, som arbejder med mennesker og menneskelige forhold.

Vi opererer med to handleguides en administrativ handleguide og en relationel handleguide.

Den administrative handleguide er nært knyttet til lovgivningen og til det administrative system i kommunen.

Den relationelle handleguide er en generel guide, som tager udgangspunkt i en faglig stillingtagen til forholdet mellem den professionelle og borgeren/brugeren/klienten, og som tilstræber at optimere klientens udvikling.

De to handleguides supplerer hinanden, men er i deres konkrete brug også afhængige af hinanden.

Handleforslagene i den relationelle handleguide kan kun udføres i den grad, som det administrative system giver mulighed for. Retningslinierne i den administrative handleguide får ”substans” og mening fra den relationelle handleguide.