Administrativ Handleguide

Introduktion til den Administrative Handleguide

Den administrative handleguide tager udgangspunkt i de handlinger og arbejdsgange, som skal etableres, når der opstår bekymring for et barns trivsel og udvikling.

Guiden er opdelt i flg. afsnit:

Del 1 Trivselsskema og handleveje

Del 2 Underretning

Del 3 Lovgivningen vedr. tavshedspligt og videregivelse af oplysninger