Del 1 Trivselsskema og handleveje

Trivselsskemaet – et internt redskab
Trivselsskemaet er et internt redskab, der viser, hvad du og dit team skal lægge vægt på i vurderingen af barnets eller den unges samlede situation.

Ved hjælp af Trivselsskemaet kan du i samarbejde med andre professionelle give et klart og fagligt skøn over et barns udvikling og trivsel.

Når I har vurderet graden af barnets trivsel/udvikling, skal I beslutte, hvad der videre skal ske.

Hent skemaet her:

Handleveje

I har flere handlemuligheder:

A I samarbejde med forældrene løses vanskelighederne på den enkelte institution

B I samarbejde med forældrene løses vanskelighederne i institutionen eller skolen med inddragelse af eks. PPP, Centralt Tværfagligt Team, Børne- og Ungeafdelingen, kommunelægen, sundhedsplejerskerne.

C I anser problemet for så alvorligt, at I vil skrive en underretning til de sociale myndigheder.

Hvem er ansvarlige for hvad, og hvem handler hvornår? Hvilke procedurer skal følges?

Hent skemaer her :