Del 2 Underretning

Uanset hvilke faser arbejdet gennemløber, er det vigtigt at have kontakt med familien.

Du skal være opmærksom på, at barnet/den unge er part i sin egen sag og skal inddrages, fra vedkommende er fyldt 15 år.

En god underretning.
Der er tale om en underretning, når man første gang oplyser de sociale myndigheder om, at et barn er truet. Det er ikke en underretning, når sagsbehandleren indhenter udtalelse om et barn eller en ung. Det hedder en indberet­ning, når der allerede er et samarbejde i gang med Børne- og ungeafdelingen.

Sager , hvor der skal ske en underretning

(ifølge Serviceloven § 35)

Gælder for alle offentlige ansatte (og borgere i øvrigt) i tilfælde, hvor barnets udvikling, trivsel og sundhed er truet.

· Børn der udsættes for fysisk/psykisk vold og mishandling (underrettes straks!)

· Børn der viser tegn på fysisk/psykisk omsorgssvigt

· Børn der har været udsat for seksuelt misbrug (underrettes straks!).

Sager, hvor der bør ske en underretning

(ifølge Servicelovens § 36.)

· Børn der ikke er alderssvarende, og som viser tegn på, at de ikke trives

· Børn der viser åbenbare tegn på begyndende fejludvikling

· Børn der er fysisk forsømte

· Børn hvor institutionen/skolen observerer, at der sker ændringer i barnets adfærd, som er bekymrende i forhold til barnets udvikling.

Underretningsmetode
I Aarup Kommune bruger vi et underretningsskema, som du kan hente her

Underretningen skal fremsendes af din leder til Børne- og Ungeafdelingen. Den indeholder en række punkter om de iagttagelser, I har gjort. Iagttagelserne er nødvendige for Børne- og Ungeafdelingens behandling af underretningen.

Hent her: