Del 3 Tavshedspligt

Hvad enten du er ansat på en skole, i en daginstitution eller i forvaltningen, har du som udgangspunkt tavshedspligt. Det står i Forvaltningsloven (§27). Tavshedspligten omfatter alle ansatte og bestyrelsesmedlemmer. Også stu­derende og eksterne konsulenter, der kommer i institutionen eller på sko­len, har tavshedspligt.

Som medarbejder har du tavshedspligt med hensyn til de fortrolige og pri­vate oplysninger, du erfarer gennem dit arbejde. Tavshedspligten gælder imidlertid kun til en vis grænse. Hvis denne grænse overskrides, har med­arbejderen ret og i visse situationer pligt til at videregive oplysningerne.

I forbindelse med videregivelse af oplysninger er det nødvendigt at vide, hvad der er fortrolige og private oplysninger.

Aarup Kommune arbejder efter Socialministeriets pjece ”Hvad må du sige”, som beskriver udveksling af fortrolige oplysninger i forbyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge.