Relationel handleguide

Den relationelle handleguide er hierarkisk opbygget således, at den starter med nogle grundlæggende præmisser og værdier og gradvist uddifferentieres i forskellige relations- og handleniveauer.

Guiden opbygges som et elektronisk løsbladssystem, der fortløbende kan udvides med nye teoretiske og metodiske indfaldsvinkler.

Guiden tilstræber at dække alle former for klientrelationer. Den er delt op i to hovedgrupper. Klientrelationer, som omhandler professionel-privat relationer, og professionel-professionel relationer. Den første hovedgruppe omhandler hjælperelationer til private, og den anden hovedgruppe hjælperelationer til professionelle fagpersoner.