Fagligt udgangspunkt og paradigmer

Når professionelle relationer skal effektueres i praksis, tager de afsæt i et mere eller mindre bevidst teoretisk paradigme, som beskriver et værdisæt, nogle basale forståelser af menneskets natur, et teori- og metodeapparat.
Der findes forskellige sådanne paradigmer, som kan danne udgangspunkt for praksis.
Handleguiden bygger primært på et dynamisk-systemisk paradigme, som er grundlaget for de foreslåede professionelle forholdemåder, hvor en professionel-klient relation ses som en komplementær, kontrakt- og rammebaseret, dekonventionel relation, der har partielle symmetriske elementer.
Komplementariteten er det centrale element i relationen, fordi den nødvendigvis må rumme følgende komplementære handlinger: “tilbyde-tage imod”, “behandle-modtage behandling”, ”hjælpe-ønske hjælp”
Komplementaritet er også udtryk for den præmis i det professionelle hjælpearbejde, at det professionelle system må kunne anskue forholdene ud fra et andet niveau end klientsystemet.
Grundopfattelsen her er, at udgangspunktet for alt professionelt arbejde, som i bredeste forstand sigter mod at beskæftige sig med mennesker og deres livsforhold, beror på en grundrelation:
Det professionelle system ———–klientsystemet
Udtrykket “klient” bruges her som fællesbetegnelse for den eller dem, som bruger eller har brug for det professionelle system. Afhængigt af den specifikke faglige kontekst kan det erstattes af en mere passende betegnelse som f.eks. “bruger”, “forældre”, “familie”, “barn”, “borger”, m.v.
Det “professionelle system” kan bestå af en eller flere personer eller en hel organisation. På samme måde kan “klientsystemet” bestå af en eller flere personer eller en hel organisation.
Det professionelle system og klientsystemet interfererer med hinanden, og de vil på den måde gensidigt påvirke hinanden.
· gennem en kvalitativ relation tilstræber det professionelle system at skabe en positiv interferens, som øger klientsystemets autonomi og evne til at leve sit eget liv på sine egne præmisser. Specifikt vil der oftest være tale om interferens i forhold til klientsystemets problemskabende processer.
· Hvis der er tale om et fagligt klientsystem, er sigtet at øge systemets evne til faglig autonomi og evne til at varetage og realisere sine faglige muligheder.
Begrebet positiv interferens refererer til de professionelle forholdemåder, som fremmer menneskers livskvalitet, privat og fagligt. Begrebet livskvalitet tager udgangspunkt i en forståelse af menneskers udvikling.
Læs mere: