Menneskesyn og begreber

Menneskeforståelse
Udgangspunktet her er, at mennesket grundlæggende er et relationelt væsen, som fra fødslen af søger og udvikler sig i relationer til andre mennesker. Mennesket har brug for kvalitative relationer for at kunne udvikle sig til et velfungerende individ, der kan forbinde det indre med det ydre i en fortløbende udviklingsproces. Mennesker, der i væsentlig grad ikke formår det, vil opleve vanskeligheder med at leve livet. Vanskeligheder, der kan vise sig som konkrete problemer og symptomer.
Disse mennesker har brug for nye kvalitative relationer for at kunne leve deres eget liv.
Professionel hjælp er grundlæggende, at tilbyde mennesker kvalitative relationer i en sådan udviklingsproces.
Neutralitet
Den positive interferens tilstræber at være neutral, idet den respekterer menneskers ansvar for deres eget liv. Neutralitet er ikke et entydig og uproblematisk aspekt ved professionelt hjælpearbejde, men den afspejler det forhold, at den professionelle bør undgå personlig og/eller faglig “imperialisme”. Neutralitetens udmøntning i den professionelles forholdemåde afhænger af klientens evne til at indgå i kvalitative relationer.
Dynamisk kompleksitet
Menneskelige systemer er så dynamisk komplekse, at det ikke er muligt at overskue påvirkninger og forandringer ud fra en lineær årsag-virkning-model. Vi kan med andre ord ikke på forhånd overskue, hvordan en given interferens påvirker systemet. Det indebærer, at vi er nødt til at arbejde med feedback-mekanismer mellem klientsystemet og det professionelle system, hvor de forskellige interventioner er styret af klientsystemets feedback på baggrund af det professionelle systems interferens (jvf. nedenstående interventionsmodel).
Det indebærer også, at det professionelle system må have en ydmyghed i forhold til egen formåen. Forandringens og udviklingens vej styres ikke af det professionelle system, men opstår i et dialektisk samspil mellem de to systemer.