Relationer og rammer

Professionelle relationer
Vi kan principielt opdele relationer i to grundformer: symmetriske og komplementære relationer(asymmetriske).
Menneskelige forhold er almindeligvis en blanding af symmetriske og komplementære relationer.
Symmetriske og komplementære relationer er baseret på henholdsvis lighed og forskel. Begge former for relation rummer en progression:
-symmetriske relationer søger mod lighed – minimering af forskel
-komplementære forhold søger mod forskellighed – minimering af lighed
Typiske komplementære handlinger knyttet til komplementære relationer er:
· “give”-“modtage”
· “give omsorg”-“modtage omsorg”
· “være forstående”-“blive forstået”
· “lytte”-“blive lyttet til”
· “hjælpe”-“blive hjulpet”
· “contain”-“being contained”
· “holding”-“being hold”
Der er således overvejende komplementære aspekter i opdragelse, omsorg, hjælp, terapi, supervision, osv.
Det synes at være et grundlæggende forhold, at den komplementære relation er en forudsætning for menneskers personlige udvikling, vækst og autonomi. Tilsvarende gør sig gældende, når vi yder professionel hjælp. Hvorfor hjælpens kvalitet er betinget af, at den professionelles evner at etablere og bevare en komplementær relation.
Evnen til komplementaritet hos den professionelle er således et centralt aspekt i alt professionelt hjælpearbejde.
Rammer
Alle professionelle hjælperelationer rummer emotionelle aspekter, som må håndteres af den professionelle. Det stiller dels krav til den professionelles personlige udvikling og til den måde, som kontakten etableres på.
For at de emotionelle aspekter kan blive en integreret del af den hjælpsøgendes udvikling, må den professionelle være i stand til at etablere klare rammer omkring den professionelle relation.
Rammer handler om formål, roller, tid, sted, m.v.