Det professionelle hjælpearbejde

Uanset om man er dagplejer, lærer, pædagog eller
psykolog, vil de professionelle hjælperelationer vi etablerer i vores praksis kunne forstås som forandringsarbejde, inden for det man kan betegne som det psykosociale arbejdsfelt.

Niveaudeling af det professionelle hjælpearbejde:

  • Forandringsarbejde
  • Socialt arbejde
  • Psykosocialt behandlingsarbejde
  • Klassisk psykoterapi

Figur 1([1])
Forandringsarbejde foretages af politikere, foreninger, græsrodsbevægelser, faglige foreninger, m.v. Socialt arbejde er en sådan form for forandringsarbejde.
Socialt arbejde foregår på forskellige niveauer
1. Individ- og familieorienteret socialt arbejde (casework).
2. Socialt gruppearbejde (groupwork).
3. Samfundsarbejde (community work, community development).
4. Social administration og planlægning (social administration and planning).
Psykosocialt behandlingsarbejde omfatter arbejdsområder som rådgivning, vejledning, støttesamtaler, individuel terapi, familieterapi, m.v. Professionelt psykosocialt arbejde er en systematisk, målrettet arbejdsmåde, som tager udgangspunkt i en teori og en metode, som er inspireret og påvirket af både det sociale arbejdsområde og klassisk psykoterapi.
Klassisk psykoterapi adskiller sig fra det psykosociale arbejde ved at være mere teori og rammebunden og med en mere snæver målsætning og på den måde en mere eksklusiv del af det psykosociale arbejde.