Klientrelationer

De individuelle klientrelationer kan tage form af forskellige forholdemåder i et kontinuum spændende fra de pædagogiske forholdemåder, hvor den professionelle formidler en viden til eller ønsker at forme klienten i en særlig retning til de terapeutiske forholdemåder, hvor den professionelle faciliterer en personlig kognitiv-emotionel udvikling i klienten:
Pædagogiske forholdemåder ——–Terapeutiske forholdemåder
Rådgivning Støttesamtaler Kognitiv terapi Dynamisk terapi
Vejledning
Undervisning
De forskellige forholdemåder kræver forskellige uddannelsesmæssige baggrunde hos den professionelle. Således kræver terapeutiske forholdemåder en terapeutisk uddannelse.
Alle professionelle skal være i stand til at yde støtte og vejledning med udgangspunkt i sin faglige position. Dvs., at f.eks. en børnehavepædagog skal være i stand til at tilrettelægge og gennemføre et pædagogisk samtaleforløb med en forældre eller et forældrepar omkring børnehavebørns opdragelse og udvikling samtidig med. at vedkommende i en vis udstrækning bør kunne støtte et forældrepar omkring deres emotionelle reaktioner på forældrerollen.
Grundlaget for alle klientrelationer er den professionelle samtale