Den professionelle samtale

Samtalen som det vigtigste værktøj

Samtalen er den professionelle hjælpearbejders vigtigste værktøj. Den kan foregå på forskellige niveauer, f.eks. rådgivende samtaler, konsultative samtale, terapeutiske samtaler, m.v. Professionelle samtalefærdigheder er under alle omstændigheder en af de væsentligste forudsætninger for at kunne fungere i en hjælperrolle.

Samtalen kan opdeles i to sider:

Samtalens tekniske side

Samtalens psykologiske side

Samtalens tekniske side omhandler et kendskab til og en erfaring med bl.a. følgende forhold:

Konventionel kontra dekonventionel samtale

Betydningen af samtalens kontekst

Betydningen af samtalens rammer og kontraktforholdet

Åbenheds- og kontaktproblematikken

Åbenhed og grænser

Lytteniveau

Samtalestyring

Gensvarsformer

Afslutning

Samtalens psykologiske side omhandler alle psykologiske mekanismer og samspilsmønstre, som aktiveres i løbet af samtalen, bl.a.:

Individuelle følelser og deres indvirkning på samtalen

Modstand

Overføring

Modoverføring

Projektiv identifikation

M.v.