Ny specialistuddannelse

Videre- og specialistuddannelsestilbud for psykologer

Videreuddannelse for psykologer
Relationel psykoterapi
Specialistuddannelse i psykoterapi. (100 timer)
Specialistmodulet 100 timers teori og 60 timers supervision
Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykolog Forening:
Uddannelsen i relationel psykoterapi godkendes til at dække:
12.4.4.2.1. med 10 timer teori
12.4.4.2.2. med 90 timer teori
De 60 timer supervision under 12.4.2. som skal ske i tilknytning til en længerevarende uddannelse.

(se under menupunkt til venstre)
Introduktion til Psykoanalytisk psykoterapi(12 timer)
Godkendt af Dansk Psykolog Forening.
Supervisoruddannelse på specialistniveau(50 timer)
Godkendt af Dansk Psykolog Forening til opfyldelse af punkterne 19.2.3. 20 timers supervision af supervision og 19.2.4. 30 timers supervisionteori, som kræves til opnåelse af supervisorgodkendelse på specialistniveau for alle specialistretninger.
Godkendelse efter gammel ordning kan oplyses ved henvendelse.
(se under menupunktet til venstre)
Supervision af andre faggrupper (12 timer)
Godkendt af Dansk Psykolog Forening som modul (3.20)i basisuddannelsen for alle specialeretninger.
Godkendelser efter gammel odning kan oplyses ved henvendelser.
(se under menupunktet tilvenstre)
Tværgående moduler
Følgende tværgående moduler er godkendt af Dansk Psykolog Forening
3.3. Sorg og krise hos børn (12 timer)
3.4. Sorg krise hos voksne (12 timer)
3.5. Angst og depression (12 timer)
3.6. Klinisk sexologi (12 timer)
3.15. Familieterapi: teori og intervention I (12 timer)
3.17. Psykologen som konsulent (12 timer)
3.20. Supervision af andre faggrupper (12 timer)