Relationel psykoterapi

Relationel psykoterapi bygger på den antagelse, at vi grundlæggende er relationelle væsener. Dvs. at vores eksistens og menneskelige udvikling beror på at være i relation til andre. Kvaliteten i de primære relationer bliver således afgørende for vores psykiske velbefindende.

Psykoterapi må derfor handle om at tilbyde klienten en ramme og en relation, der på en ny måde kan møde klientens søgen efter eksistens og forståelse. Denne søgen kan foregå på mange niveauer. Derfor må terapeuten hele tiden bestræbe sig på at lytte til og sammen med klienten at forstå disse processer.

Denne terapeutiske tilgang sigter mod at bearbejde grundlæggende psykiske problemstillinger hos klienten og vil derfor have et længere forløb end terapiformer, som er mere symptomorienterede.

For at øge intensiteten i relationen mellem klienten og terapeut bør terapien ideelt foregå 2-3 gang om ugen. En gang om ugen terapi vil dog også kunne hjælpe de fleste klienten.

Teoretisk og metodisk bygger relationel psykoterapi på den relationelle psykoanalyse