Specialistudd. i psykoterapi

Dansk Psykolog Forening har godkendt uddannelsen i Relation Psykoterapi:

Psykoterapeutisk Fagnævn har godkendt kursus: 81246 ”Uddannelse i relationel psykoterapi”

12.4.4.2.1. med 10 timer teori
12.4.4.2.2. med 90 timer teori
De 60 timer supervision under 12.4.2. som skal ske i tilknytning til en længerevarende uddannelse.

til opnåelse af Specialistuddannelse i Psykoterapi

Psykopatologisk fagnævns godkendelse af kursus: 81246 Uddannelse i relationel psykoterapi (FK46/U37)

Psykoterapiuddannelse kan godkendes max. 60 timers supervision af psykoterapi, i gruppe.

Referencerammens kliniske teori om psykopatologi (…)” godkendes med 24 timer under 13.4.4.2.1. Diagnostik og psykopatologi (36 timer).

“Klinisk grundteori 1-2” og “Referencerammens kliniske teori om behandlingsmetoden” kan godkendes med til sammen 30 timer under 13.4.4.2.3 Behandling (42 timer)

Supervision skal angives på supervisionsskema der findes på hjemmesiden, og godkendes efter gældende regler for supervisors kvalifikationer mv.