På sporet af den terapeutiske grundform

I en række vignetagtige artikler søger Ken Vagn Hansen at indkredse nogle af psykoterapiens centrale aspekter.
Bragt i hvert andet nummer af Psykolog Nyt siden 14/2009.